Selected Category

Pakshanche Laksha Thave

पक्षांचे लक्ष थवे (Pakshanche Laksha Thave)

Pakshanche Laksha Thave
Pakshanche Laksha Thave

About the Book

काव्यक्षेत्रातील चांगल्या कवींच्या कविता ह्यात संकलीत केल्या आहेत. मानवी संबंध व निसर्ग आणि मानव ह्यांचा संबंध हा त्यांच्या कवितांचा आत्मा आहे. या कविता आपल्या काव्य परंपरेशी नाते जोडते. तिचा विकास करण्याचा प्रयत्न करते आणि म्हणूनच संस्कृतीच्या दृष्टीने अधिक मोलाची वाटते.

ISBN-13 9788171853915ISBN-10 -Pages 98 Publication Date
Author N.D. Mahanor Publisher Popular Prakashan Language Marathi Category Poetry FormatPaperback
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback