Selected Category

Samarthanchi Bodhsudha

समर्थांची बोधसुधा (Samarthanchi Bodhsudha )

Samarthanchi Bodhsudha
Samarthanchi Bodhsudha

About the Book

समर्थ रामदास स्वामींच्या लिखाणातील, वेगवेगळे विषय रोजच्या चिंतनासाठी खूप उपयोगी आहेत. रोज एका विषयाचे चिंतन ह्याप्रमाणे वर्षाची ३६५ चिंतने या पुस्तकात आहेत. समर्थांचा दासबोध, त्यांचे अभंग, स्फुटप्रकरणे, करुणास्तोत्रे, यातील विचार या पुस्तकात योजिले आहेत.

ISBN-13 001-001-013ISBN-10 -Pages 406 Publication Date
Author D.A.Ghaisas Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Granth FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback