Selected Category

Satip Dnyaneswari

सटीप ज्ञानेश्वरी (Satip Dnyaneswari )

Satip Dnyaneswari
Satip Dnyaneswari

About the Book

शेकडो वर्षे पिढ्यान् पिढ्या या ग्रंथाचे वाचन, मनन, चिंतन करीत आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल झाला आहे. असा ग्रंथ वाचत असताना अर्थ कळण्यासाठी कठीण शब्दांचे अर्थ टीपांसहित प्रत्येक पानावर दिले आहेत.

ISBN-13 978-81-923356-4-3ISBN-10 -Pages 912 Publication Date
Author B.A.Bhide Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Religious FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback