Selected Category

Shri Adhyatma Ramayan

श्रीअध्यात्मरामायण (Shri Adhyatma Ramayan )

Shri Adhyatma Ramayan
Shri Adhyatma Ramayan

About the Book

या ग्रंथाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे यात श्रीरामांच्या चरणचिन्हांचे चिंतन केले आहे. श्रीरामांच्या उजव्या पायात जी २४ चरण चिन्हे आहेत ती जानकीच्या डाव्या पायात आहेत व श्रीरामाच्या डाव्या पायात जी चरणचिन्हे आहेत ती जानकीच्या उजव्या पायात आहेत.

ISBN-13 978-81-923356-3-6ISBN-10 -Pages 340 Publication Date
Author Pushpa joshi Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Religious FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback