Selected Category

Sarth Dashopnishad

सार्थ दशोपनिषद (Sarth Dashopnishad )

Sarth Dashopnishad
Sarth Dashopnishad

About the Book

वेद, ब्राह्मणे, आरण्यके व उपनिषदे हा वैदिक वाङ्मयाचा क्रम आहे. उपनिषदात तत्त्वज्ञान सांगितले आहे. तरी प्रमुख उपनिषदे दहा आहेत. ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरिय, छांदोग्य आणि बृहदारण्यक अशी १० उपनिषदे या पुस्तकात साविस्तर अर्थासह दिली आहेत.

ISBN-13 001-001-018ISBN-10 -Pages 271 Publication Date
Author D.A.Ghaisas Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category General FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Goodreads Customer Reviews

Feedback