Selected Category

Sarth Shri Dnyaneshwari

सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी (Sarth Shri Dnyaneshwari )

Sarth Shri Dnyaneshwari
Sarth Shri Dnyaneshwari

About the Book

सुमारे ७०० वर्षांपूर्वी माउली ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेली ज्ञानेश्वरी कळायला अवघड वाटू लागली म्हणून बा. अ. भिडे यांनी ज्ञानेश्वरीचा सुबोध अर्थ लिहिला. ह्या अर्थाबरोबर मूळ भगवद्गीतेचा श्लोक. श्लोकांची आर्यावृत्तातील बांधणी,समश्लोकी व ओवी या ग्रंथात आहे.

ISBN-13 978-93-82259-04-6ISBN-10 -Pages 888 Publication Date
Author B.A.Bhide Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Religious FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Goodreads Customer Reviews

Feedback