Selected Category

Sarth Ekanathi Bhagwat

Sarth Ekanathi Bhagwat

Sarth Ekanathi Bhagwat
Sarth Ekanathi Bhagwat

About the Book

श्रीमद्‌भागवताच्या अकराव्या स्कंदावर एकनाथ महाराजांनी लिहिलेली टीका म्हणजे एकनाथी भागवत. या ग्रंथात 18798 ओव्या आहेत. एकूण 31 अध्याय आहेत. ज्ञानेश्र्वरीत संक्षेपाने सांगितलेले सिद्धान्त भागवतात विस्ताराने सांगितले आहेत.

ISBN-13 978-81-923933-2-2ISBN-10 -Pages 1344 Publication Date
Author Kamat Athlye Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Religious FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback