Selected Category

Hindi Marathi Kosh

सुलभ हिंदी-मराठी कोश (Hindi Marathi Kosh )

Hindi Marathi Kosh
Hindi Marathi Kosh

About the Book

हिंदी भाषेचा मराठीतून अभ्यास करणाऱ्या लोकांसाठी हा कोश तयार केलेला आहे. मूळ शब्द हिंदी आहे त्याचे लिंग संक्षेप विवरण व शेवटी मराठी भाषेतून अर्थ अशी ही रचना आहे. एकूण पृष्ठसंख्या 746 आहे.

ISBN-13 001-001-035ISBN-10 -Pages 738 Publication Date
Author Y.R.Date Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Bilingual Category Dictionary FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback