Selected Category

Marathi Shabda Ratnakar

मराठी शब्द रत्नाकर (Marathi Shabda Ratnakar )

Marathi Shabda Ratnakar
Marathi Shabda Ratnakar

About the Book

पहिली आवृत्ती साधारणपणे १९२०. आता १२ वी सुधारलेली आवृत्ती आहे. मराठी शब्दांचा मराठीत अर्थ आहे. काही शब्दांच्या अनुषंगाने येणारे वाक्प्रचार व म्हणी यात आहेत. ‘मराठी भाषेची शब्दसंपत्ती’ या विषयावर लेखकाचा विस्तृत निबंध यात आहे.

ISBN-13 001-001-037ISBN-10 -Pages 783 Publication Date
Author V.G.Apte Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Bilingual Category Dictionary FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback