Selected Category

Gayatrimantra Marmbhed

Gayatrimantra Marmbhed

Gayatrimantra Marmbhed
Gayatrimantra Marmbhed

About the Book

‘गायत्रीमंत्र’ हा सूर्याचा मंत्र म्हणजेच ‘परमात्म्याचा मंत्र’ आहे. या मंत्राचं सिद्धत्व आणि त्यावरील अध्यात्म विज्ञानाचा दृष्टीक्षेप तसेच प्रत्येक देवतेच्या वेगवेगळ्या गायत्री अशी संशोधनपूर्ण माहिती या पुस्तकात आहे.

ISBN-13 001001045ISBN-10 -Pages 84 Publication Date
Author Bhau Thakurdas Publisher Keshav Bhikaji Dhawaless Language Marathi Category Religious FormatPaperback
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Goodreads Customer Reviews

Feedback