Selected Category

Abhang Ratnavali 1-2

अभंग रत्नावली १-२ (Abhang Ratnavali 1-2)

Abhang Ratnavali 1-2
Abhang Ratnavali 1-2

About the Book

या पुस्तकात निरनिराळ्या अभंगांना सुयोग्य चाली लावून त्या स्वरबद्ध केल्या आहेत. तसेच संगीतशास्त्र-स्वर, राग, ताल, स्वरलेखन पद्धती यांचीही माहीती आहे. या भागात २४० अभंग व ५१ अभंगांच्या चाली दिल्या आहेत.

ISBN-13 001-001-050ISBN-10 -Pages 100 Publication Date
Author Patankar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Vivechan,Tatvadnyan FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback