Selected Category

Atmashakti

आत्मशक्ति (Atmashakti)

Atmashakti
Atmashakti

About the Book

दुष्ट परलोकविद्या आणि दुष्ट इहलोकविद्या ह्यांच्यावर उपासनेने कशी मात करता येते हे स्वतःचे अनुभव प्रयोग करून लेखकाने सिद्ध केले आहेत. दुष्ट आत्म्यांपासून होणारा त्रास, पिशाच्चबाधा, विश्वआत्मशक्ती व यावरील उपाय, अनेक स्तोत्रे यात आहेत.

ISBN-13 001-001-051ISBN-10 -Pages 175 Publication Date
Author Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Vivechan,Tatvadnyan FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback