Selected Category

Gondavalekar Maharaj Pravachane

Gondavalekar Maharaj Pravachane

Gondavalekar Maharaj Pravachane
Gondavalekar Maharaj Pravachane

About the Book

प्रत्येक प्रवचनाचा आशय लेखकाने ६ ते ७ श्लोकात एकत्रित केला आहे. हे श्लोक अनुष्टुप छंदात आहेत. समर्पणपत्रिका, पसायदान दिले आहे. शेवटी त्यासंदर्भातील बोध वाक्यही आहे.

ISBN-13 001001053ISBN-10 -Pages 399 Publication Date
Author P. C. Marathe Publisher Keshav Bhikaji Dhawaless Language Marathi Category Religious FormatPaperback
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Goodreads Customer Reviews

Feedback