Selected Category

Anushtup Dnyaneshwari

अनुष्टुप ज्ञानेश्वरी (Anushtup Dnyaneshwari)

Anushtup Dnyaneshwari
Anushtup Dnyaneshwari

About the Book

श्री प्र.सि.मराठे यांच्या अनुष्टप छंदातील ज्ञानेश्वरीचा अठरावा अध्याय वाचणे म्हणजे कुतूहलातून निर्माण झालेल्या साहित्यानंदाचा अनुभव घेणेच होय. कठीण असणारी मोक्ष मार्गावरील वाटचाल प्रापंचिक सहज सोप्या रीतीने कशी करू शकतो, हे ज्ञानेश्वरांनी कसे सांगितले आहे याचे श्री मराठे यांनी केलेले विवेचन या पुस्तकाच्या शेवटी दिलेले आहे,ते इतके सुगम आहे कि जिज्ञासूनी आधी ते वाचावे व नंतर अनुवाद वाचण्यास घ्यावा.

ISBN-13 001-001-055ISBN-10 -Pages 363 Publication Date
Author P. C. Marathe Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Vivechan,Tatvadnyan FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback