Selected Category

Shaktipithe-Shakti Upasana

Shaktipithe-Shakti Upasana

Shaktipithe-Shakti Upasana
Shaktipithe-Shakti Upasana

About the Book

हा ग्रंथ प्रामुख्याने माहिती प्रधान आहे. तसेच त्याला उत्तम अनुभवांची जोड दिली आहे. शक्तिउपासना हा विषय अतिशय विस्ताराचा आणि विविध अंगांचा आहे. त्यामुळे विविध ग्रंथांचा व रचनांचा,विचारवंतांचा आणि ज्ञानाचा मिळालेला अनुभवसंग्रह याच्याच आधारे असे ग्रंथ निर्माण करता येतात.

ISBN-13 0849891007596ISBN-10 -Pages 222 Publication Date
Author Dhananjay Deshpande Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Vivechan,Tatvadnyan FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback