Selected Category

Pavsali Kavita

पावसाळी कविता (Pavsali Kavita)

Pavsali Kavita
Pavsali Kavita

About the Book

ना. धो. मनोहर यांच्या पावसाळी कविता ही रानाताल्याच. या कवितांत लोकगीतातील ओसंडणारे चैतन्य जाणवते. झाडेपाखरे,ऋतु प्रहर यांच्याशी कवी उस्फूर्तपणे संवाद साधतो. कधी संवादाला भाषा नसते. मनोहरांच्या कवितेतील स्त्रीलाही हा निःशब्द सहवास, संवाद आवडतो. तीही गाणे म्हणते ते 'शब्दाशिवायच' चे. ही त्या मुलखाची जीवाला सुखावणारी अनोखी हिरवी बोली आहे.

ISBN-13 9788171857258ISBN-10 -Pages 61 Publication Date
Author N.D.Thamnakar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Poetry FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback