Selected Category

Ashi Pakhare Yeti

अशी पाखरे येती (Ashi Pakhare Yeti)

Ashi Pakhare Yeti
Ashi Pakhare Yeti

About the Book

अरुण या सडाफटिंग तरुणाची ही थोडीशी मजेशीर तरीही हृद्य कहाणी. अरुण या व्यक्तिरेखेचा प्रेक्षकांशी संवाद आणि आत्मसंवाद अशी द्वंद्वात्माकता यात आहे. त्यामुळे प्रेक्षक एक पात्र म्हणून यात सहभागी होतो.

ISBN-13 9788171858361ISBN-10 -Pages 82 Publication Date
Author Vijay Tendulkar Publisher Keshav Bhikaji Dhawaless Language Marathi Category Drama FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback