Selected Category

Manavteche Bhavitavya

मानवतेचे भवितव्य (Manavteche Bhavitavya)

Manavteche Bhavitavya
Manavteche Bhavitavya

About the Book

मानवाचा स्वभाव आणि जाणीव आणि त्या जाणीवेत उद्भवणाऱ्या समस्या यांमध्ये जे संशोधन झाले आहे. त्याचा सखोल पण व व्याप्ती कठीण आहे तरीही कृष्णमूर्तींच्या संपूर्ण शिकवणुकीचा सारभूत भावार्थ सांगून तीवर अधिक प्रकाश पडणारे हे सोपे व वाचनीय पुस्तक आहे.

ISBN-13 123ISBN-10 -Pages 96 Publication Date
Author Diwakar Ghaisas Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category General Reference FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback