Selected Category

Hinsavruttichya Palikade

हिंसावृत्तीच्या पलीकडे (Hinsavruttichya Palikade )

Hinsavruttichya Palikade
Hinsavruttichya Palikade

About the Book

मानव अस्तित्वात आल्यापासून हिंसक होता व हिंसकच आहे. या हिंसकतेच्या पलीकडे कसे जावे, ती ओलांडून कसे जावे हे मला एक माणूस म्हणून शोधून काढायचे आहे त्यासाठी काय करायला हवे? जीवनात उत्कट प्रेम ओसंडून वाहत आहे असे खरोखरीचे प्रशांत जीवन जगण्यासाठी सारी हिंसकता नष्ट व्हायला हवी. त्यासाठी मी काय करायला हवे?…

ISBN-13 001-001-079ISBN-10 -Pages 165 Publication Date
Author J.Krishnamurti Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category General FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Goodreads Customer Reviews

Feedback