Selected Category

Parampara Ani Parivartan

परंपरा आणि परिवर्तन (Parampara Ani Parivartan )

Parampara  Ani Parivartan
Parampara  Ani Parivartan

About the Book

जे आहे त्यात परिवर्तन घडण्याचा क्षण ही अगदी नवीन वास्तवता, ह्यात निदर्शनास आल्यामुळे, बौद्धिक व धार्मिक स्वरूपाच्या आंतरिक संशोधनाच्या एकूण क्षेत्रालाच अगदी नूतन परिणाम लाभलेले अहेत. ज्यांना आपण व आपले जीवन यांचे आकलन करून घेण्याची कळकळ आहे, अशा लोकांना या पुस्तकातील हे संवाद महत्वाचे व सहाय्यक ठरतील.

ISBN-13 0849891007695ISBN-10 -Pages 320 Publication Date
Author J.Krishnamurti Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category General FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback