Selected Category

He Jagane Aanandache

हे जगणे आनंदाचे (He Jagane Aanandache )

He Jagane Aanandache
He Jagane Aanandache

About the Book

आनंदाने जीवन जगण्याची कला शिकण्याच्या दृष्टीकोनातून एकमेकांमध्ये, माणसामाणसामध्ये प्रेम, जिव्हाळा , मैत्री हे cementing substance आहेत आणि कुणी दुसरा cementing substance देईल अशी वाट बघत बसलात तर कधीही होणार नाही. मैत्रीभाव आतून जागृत करायला पहिजे. सगळ्यांशी उत्तम संबंध जपायला पाहिजेत. त्या संबंधामध्ये भरपूर आनंद घ्यायचा,पण चिकटायचे नाही. खेळ खेळायचा,उत्तम खेळायच. हे सर्व करण्यासाठी उत्तम मार्गदर्शक पुस्तक प्रत्येकाने वाचायला पहिजे.

ISBN-13 001-001-082ISBN-10 -Pages 273 Publication Date
Author Dr.Phadnis Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Vaicharik FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback