Selected Category

Sanjivak Shaktiche Vahak Banave

संजीवकशक्तीचे वाहक बनावे (Sanjivak Shaktiche Vahak Banave )

Sanjivak Shaktiche Vahak Banave
Sanjivak Shaktiche Vahak Banave

About the Book

ब्रह्मांडाचा मूलस्रोत ‘चैतन्य’ आहे. रेकीच्या माध्यमातून या मूलस्रोताशी संबंधीत कार्य करीत असताना चैतन्याचं मूळ स्वरूप आणि साधकाची भूमिका ह्या विषयी विमलाजींनी मार्गदर्शन केले आहे. संजीवक शक्तीचे वाहक बनावे या पुस्तकातील पूज्य विमालाजी ठकार यांचे शब्द माउंट अबू येथील प्रदर्शनात प्रगट झाले होते. मूळ प्रवचने हिंदीतून झाली असून त्याचा मराठी अनुवाद या पुस्तकात केला आहे.

ISBN-13 0849891007732ISBN-10 -Pages 96 Publication Date
Author Vimala Thakar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Vaicharik FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback