Selected Category

Shabdevin Sanvadu

शब्देंविण संवादू (Shabdevin Sanvadu )

Shabdevin Sanvadu
Shabdevin Sanvadu

About the Book

खरेखुरे धर्म्य जीवन कसे जगावे? धर्म म्हणजे काय व धर्म्य कशाला म्हणावे? खरी जीवितता कोणती? स्वात्मशोध,मुक्तीची ओढ, चिंतनातून बोधाकडे, जीवनाची सर्वव्यापी दिव्यता, ध्यानातून नवजीवनाकडे अशा अनेक कठीण विषयांवर सोप्या भाषेत केलेले विवेचन यात आहे.

ISBN-13 978-81-923356-1-2ISBN-10 -Pages 162 Publication Date
Author Vimala Thakar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Philosophy FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback