Selected Category

Jagavegal Adhyatma

जगावेगळं अध्यात्म (Jagavegal Adhyatma )

Jagavegal Adhyatma
Jagavegal Adhyatma

About the Book

सह-अस्तित्व म्हणजे काय? प्रार्थनेच्या मर्यादा कोणत्या?निजानंदाचा सख्य-संवाद कसा साधता येईल? इत्यादि अनेक जीवनविषयक प्रश्न अत्यंत मोकळेपणाने, निर्भिडपणाने, प्रांजळपणाने व विलक्षण मूलगामी वैज्ञानिक द्रष्टेपणाने विमलाजींनी उलगडले आहेत.

ISBN-13 001-001-090ISBN-10 -Pages 216 Publication Date
Author Vimala Thakar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Vaicharik FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback