Selected Category

Vishwa Swadharm Surye Paho

विश्व स्वधर्मसूर्ये पाहो (Vishwa Swadharm Surye Paho )

Vishwa Swadharm Surye Paho
Vishwa Swadharm Surye Paho

About the Book

आपल्या अमोघ वाणीने विशाल जीवेनेचे आनंदमय स्वरूप विमालाजी यांनी उलगडून दाखवले व त्याचा आनंद स्वीकार करण्याच न मळलेल, न रुळलेल एक नव शास्त्र आपल्याला सांगितलं. १९८९ सालची त्यांची महाबळेश्वरची प्रवचने आज पुस्तक रुपात प्रकाशित होत आहेत.

ISBN-13 001-001-093ISBN-10 -Pages 263 Publication Date
Author Vimala Thakar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Vaicharik FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback