Selected Category

Jivan Yog

जीवनयोग (Jivan Yog )

Jivan Yog
Jivan Yog

About the Book

१९७१ मध्ये सौराष्ट्रातील चोरवड येथे झालेल्या ध्यानशिबिरातील प्रवचनांचा हा मराठी अनुवाद आहे. अध्यात्म व धर्म, ध्यान-ध्यानाचा अभ्यास, बुद्धीच्या मर्यादा, माया, ध्यान व मौन, यांसारख्या अनेक विषयावर केलेले विवेचन आपल्याला अंतर्मुख करते.

ISBN-13 001-001-095ISBN-10 -Pages 329 Publication Date
Author Vimala Thakar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category General FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Goodreads Customer Reviews

Feedback