Selected Category

Mukhcharya Shastra

मुखचर्या शास्त्र (Mukhcharya Shastra )

Mukhcharya Shastra
Mukhcharya Shastra

About the Book

पंचीकरण आणि मुखचर्या यांपासून ह्या पुस्तकाची सुरुवात होते. मनुष्याच्या मुखचर्येकडे बघून त्याच्या नैतिक, मानसिक, शरीरिक व भाग्यविषयक शक्तीचा अंदाज बांधता येतो.तसेच मुखसामुद्रिक व मस्तुलुंगेंद्रि शास्त्र यांची ६ पोट विभागात माहिती दिली आहे.

ISBN-13 001-001-122ISBN-10 -Pages 172 Publication Date
Author Kedar Goswami Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Bhavishya Ani Jyotish FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback