Selected Category

Aditya vrat Ani Katha

आदित्य व्रत आणि कथा (Aditya vrat Ani Katha)

Aditya vrat Ani Katha
Aditya vrat Ani Katha

About the Book

हे व्रत संतती, संपत्ती, आरोग्य प्राप्त करून देते, चिंता, संकटे अधिव्याधि नष्ट करते. मनःशांती देते. जीवनात यश, कीर्ती, विद्या देते. असे हे व्रत कशासाठी व केव्हा करावे, कसे करावे त्याची षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, कवच इत्यादि माहिती या पुस्तकात आहे.

ISBN-13 0849891010619ISBN-10 -Pages 63 Publication Date
Author Aabasaheb Aachrekar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Pooja Vrat Katha FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback