Selected Category

Bal Arebian Nights

बाल अरेबिअन नाईट्स (Bal Arebian Nights )

Bal Arebian Nights
Bal Arebian Nights

About the Book

अरबी भाषेतील वाङ्ग्मयात, अरेबियन नाईट्स ह्या ग्रंथास फारच उच्च स्थान प्राप्त झाले आहे. असे हे मनोरंजक वाङ्ग्मय बालवाचकांच्या आटोक्यात येऊन त्यांना मूळ ग्रंथातील आस्वाद घेता यावा ह्या हेतूने, २१ गोष्टी संदर्भ सुटू न देता संक्षिप्त करून या पुस्तकात दिल्या आहेत.

ISBN-13 97881799171399ISBN-10 -Pages 208 Publication Date
Author T. P. Thorat Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category ChildrenBook FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback